Programma

[English below]

Algemeen

Vertaling

Bij de workshops is een vertaling door middel van spiders (oortjes waarmee je in contact staat met een vertaler) beschikbaar (Engels, Nederlands, Duits).

Toegankelijkheid

De Grote Broek is slechts voor de helft toegankelijk voor mensen in rolstoelen Het grootste deel van het programma (helft van de workshops, informatiestands, eten, einddiscussie) vind plaats in het rolstoelvriendelijke deel van het gebouw.

Workshops / Lezingen / Discussies

Gedurende de dag zijn er drie workshoprondes met in elke ronde enkele workshops waar je uit kan kiezen. Na deze drie workshoprondes sluiten we af met een gezamenlijke discussie waarin we de ideeën uit de workshops vertalen naar een antwoord op de vraag: hoe geven we ons verzet tegen hedendaags extreem rechts vorm? Gedurende de komende weken zal er meer informatie over de workshops hier te vinden zijn. Ook een tijdschema zal in de week voor aanvang van de conferentie gepost worden.

Wat is fascisme?

Hoe herken je het en waarom steekt het keer op keer de kop op?

Diyanet

Veel moskeeën in Nederland staan in contact met het ministerie van religie van de Turkse staat. Dit wordt ingezet door extreem rechts in hun strijd tegen de islam in het algemeen terwijl wij als linkse beweging ook zeker kritiek op Diyanet hebben die niet islamofoob is. Hoe kunnen wij invulling geven aan deze kritiek?

Civitas Christiana

Een extreem rechtse katholieke organisatie die zich kenmerkt door homofobe en transfobe acties, petities tegen “klimaatgekte” en voor zwarte piet en een ouderwetse en conservatieve ideologie die vele raakvlakken heeft met ideeën van de alt-right. Bij deze lezing leer je meer over de ideologische achtergrond van Civitas Christiana.

Zelfverdediging

De gewelddadige aard van extreem rechts maakt zelfverdediging tot een noodzaak. Het is echter ook een goede manier om stoom af te blazen tussen alle workshops door. Een workshop op instapniveau en een goede manier om even met iets anders bezig te zijn op de dag.

Forum voor Democratie

In de media wordt FvD gepresenteerd als een partij voor de mensen die de PVV te extreem vinden. In deze workshop kijken we kritisch naar de ideeën van de FvD, de uitspraken van FvD’ers, de connecties die ze hebben en naar wat wij als antifascisten kunnen doen.

Nieuwe strategieën tegen extreem rechts in de mainstream. (Discussie)

Verrechtsing is een feit. In cultuur, media en politiek. Extreem rechts is krijgt steeds meer voet aan de grond en oude strategieën lijken steeds minder goed te werken. Wat is een nieuwe aanpak? In deze groepsdiscussie in talkshow-format doet het publiek actief mee.

Decolonising antifascism

Meer informatie over deze workshop volgt nog.

Homonationalisme

Meer informatie over deze workshop volgt nog.

Verder

Een blokkenschema met de workshops zal een week voor aanvang van het congres op deze website gepubliceerd worden.

Eten

Tijdens het congres is er lunch en avondeten. Het eten is tegen donatie verkrijgbaar en is veganistisch.

Stands

Er zullen meerdere stands met boeken / actiemateriaal / informatie / brochures / kleding aanwezig zijn. Wil jouw organisatie ook een stand draaien op het congres? Stuur ons dan een mailtje.

Na het programma

Na het programma zal de Broek open blijven voor mensen die na willen praten.


General

Translation

During the workshop translations to German and English will be possible. We will provide devices with simultaneous translation through the use of ear pieces.

Accessibility

The venue is only partly wheelchair accessible. The largest part of the program (half of the workshops, infostands, food, and final discussion) will take place in the part of the building which is accessible.

Workshops / Lectures / Discussions

During the day there will be three workshop rounds. Participants will choose from two workshops per round. After these three rounds we will we close the day with a discussion with all participants during which we will gather ideas from all workshops and bring them together to try and answer the question: what should resistance against contemporary right-wing extremism look like?

In the coming weeks, we will post more information on the workshops on this site. A time schedule will be made available a week prior to the Congres.

What is fascism?

How do we recognize it and why does it rear its head again and again?

Diyanet

Many mosques in the Netherlands have ties with the Turkish ministery of religion. The extreme right instrumentalizes this to fuel anti-Islam sentiment. As a left-wing movement we, too, are critical of Diyanet, but must be conscious of Islamophobia entering our rhetoric. What can we do with this criticism?

Civitas Christiana

A right-wing, extremist, conservative Catholic organisation busies itself with homophobic and transphobic actions, petitions against ‘climate madness’ and is pro-Zwarte Piet. This old-fashioned conservative ideology has clear links to alt-right ideology.

Self-Defense

The violent nature of right-wing extremism makes self-defense a necessity. It is also a good way to blow off some steam in between all the workshops. An entry-level workshop and a good way to use your hands on a day like this.

Forum voor Democratie

In the media, FvD is being presented as a somewhat less radical alternative to the PVV. In this workshop we take a critical look at the ideas of the FvD, the statements of people involved in FvD and their connections. We will also talk about what we as antifascists can do.

New Strategies against the Extreme-Right in the Mainstream (Discussion)

Culture, media and politics are moving towards the right in a rapid fashion. Right-wing extremism is growing at an alarming rate and old strategies of ours seem to get less and less effective. What is a good new approach? In this group discussion in talkshow format everybody gets to actively participate.

Decolonising Antifascism

More information on this workshop will follow.

Homonationalism

More information on this workshop will follow.

More info

A time schedule will be published here a week prior to the Congres.

Food

During the Congres, vegan lunch and dinner will be available. We ask for a donation for the food.

Stands

There will be multiple stands with books / information / action material / clothing at the congress. Does your organisation want to have a stand? Please contact us.

After the program

After the program the venue will remain open for people who want to hang around and talk.